Sofie Famil
Sofie Famil
Zaakvoerder
BIV 514 127
+32 471 66 87 11

Maatschappelijke zetel

Daverlostraat 51A
8310 Assebroek

BTW BE 0764.968.031
Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16B te 1000 Brussel
Onderworpen aan de deontologische code van het BIV
Vastgoedmakelaar-bemiddelaar BIV 514127 (Erkend in België) - Sofie Famil

BA EN BORGSTELLING : NV AXA BELGIUM (polisnr. 730.390.160)
KB van 27 september 2006 tot goedkeuring van het reglement van plichtenleer van het BIV. BA en borgstelling via NV AXA Belgium (Polisnr. 730.390.160)
Erkend CIB lid
De van toepassing zijnde corporatieve beroepsregels CIB vindt U onder www.cib.be